Book notes: Remembrance of Earth's Past and Six Wakes

Recently, I've read two fascinating sci-fi books:

Remembrance of Earth's Past is a trilogy and quite long. IMHO the 1st book is the finest (endorsed by George R. R. Martin, Mark Zuckerberg, Barack Obama,...). Some notable points:

  • The wall we are facing in science: We are trying to understand atoms & sub-atom particles, but not much luck. We cannot build faster computers, or better materials (super strong, super durable,...), and other things because of this. Think about this: how great it is if we can manage/control atoms as easily as we can do with bricks?
  • How would the future look like if studying atoms is banned today? In the book, alien "locks" our LHCs, and we cannot study atoms anymore, so in the next 400 years, we have to develop technologies with a current understanding of science. Spoil: it's still okay, but not very okay if we want to be a more advanced civilization.
  • If the Earth is threatened by the alien, are we allowed to escape (to a different Solar System)? Should we allow guys like Bezos, Musk to ride away on their luxury ships with their families, while most of us are waiting to die here? Spoil: they are not allowed lol.
  • A more general question that includes 1.3: should we be open-minded, and think about multiple solutions for one problem, or do we have to force everyone into "our" one solution only? Should we forbid studying some particular fields? Some questions:
    • Should we escape to other Solar Systems, or just in our Solar System is enough?
    • Should we study/develop various kinds of space engines?

Six Wakes is "softer" than the trilogy above, and is more about mystery/crime. Say, given that we have perfect cloning technology (that can "copy" both flesh & memory, maybe with some modifications if needed):

  • How would the society on Earth change? How would people and religions react/adapt to this?
  • How is it like to live in a multi-generation interstellar spaceship (actually, just a small group of people, but they would be cloned after death)

All my games and apps on Google Play are now free (and no Ads)

Games and apps by Alsatian Studio

I used to make paid games without ads & iap (but earned almost nothing because my games are too simple, and people don't want to pay for them -- that's reasonable)

But recently, I've thought about making free games without ads & iap (basically games like the good old time), because I have a full time job and don't really need much money; and if my games go viral, I may find other way to monetize (ask for donation?). But I've pretty busy & lazy lately :(

Now I think I should not postpone anymore, starting by making current games free. You can check them here: https://play.google.com/store/apps/dev?id=5502853966731586888

[Vietnamese] Những dấu hiệu trong buổi phỏng vấn cho thấy "đây là nơi làm việc rất tệ"

Dịch từ reddit

DragonsLoooveTacos
Chuyện thật xảy ra với tôi:
Interviewer: Bạn có câu hỏi nào không?
Tôi: Bộ phận này thường có những khó khăn gì?
Interviewer: Sự bảo đảm công việc*
*job security: nguy cơ bị mất việc của người lao động

53raptor
Có lần tôi đi phỏng vấn, và người quản lý không có ở đấy. Không ai gọi báo cho tôi biết.
Người trợ lý không có một tí thái độ "xin lỗi" vì chuyện lỡ hẹn này. Cô ta thực sự có kiểu "ô, bà ấy không có ở đây" với giọng điệu kiểu lẽ ra tôi phải biết điều đó rồi. Cô ta bảo họ có thể sắp xếp lại buổi pv vào tuần tới. Tôi bảo cô ta là tôi bận từ thứ 2 tới thứ 4, nhưng có thể đến bất kỳ lúc nào vào thứ 5 hay thứ 6. Cô ta nói nếu tôi ko sắp xếp được thời gian cho buổi phỏng vấn thì tôi không phù hợp với công việc. Tôi bảo okay, và đi tới những buổi phỏng vấn khác và sau đó đậu vào chỗ khác.
Bạn nghĩ câu chuyện kết thúc ở đó, nhưng cả người quản lý và trợ lý sau đó đã nói xấu về tôi với những người khác trong ngành, bao gồm cả một người bạn tôi.
Xin lỗi? Tôi đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn. Bạn thiếu tôn trọng tôi vì đã không gọi báo trước là nó bị hủy. Tôi đưa ra những khoảng thời gian mà tôi rảnh để đặt lịch hẹn, và đó việc đó được coi là thiếu tôn trọng?

Xerodo
Những công việc mà kỳ vọng về vị trí không rõ ràng. Người tuyển dụng phải có thể đưa ra ý tưởng rõ ràng về trách nhiệm của bạn hàng ngày. Nó cho thấy rằng công ty hiểu những gì họ muốn từ vị trí này.
Tôi đã làm việc ở một số vị trí mà thực sự rất khó để tìm ra ai được cho là phải làm những gì dẫn đến rất nhiều nhầm lẫn và cả hai đều đã gặp điều này trong các cuộc phỏng vấn. Nếu công ty bạn đang làm việc không có khả năng xác định được thành công ở vị trí đó là gì thì có vẻ như bạn cũng không.

Saxon_Shields69
Khi bạn sắp sửa ký tất cả những giấy tờ họ đưa cho, và bạn đang dành thời gian để đọc từng thứ một để hiểu đầy đủ và có người đi vào và nói bạn không cần phải đọc đâu, cứ ký đi.

kitten896
Mọi người trông có vẻ mệt mỏi, và bạn không gặp đồng nghiệp tương lai nào ngoại trừ ông chủ trước khi vào đó làm việc. Đã gặp phải lỗi này vài lần, và đó đều là những công việc tồi tệ.