All my games and apps on Google Play are now free (and no Ads)

Games and apps by Alsatian Studio

I used to make paid games without ads & iap (but earned almost nothing because my games are too simple, and people don't want to pay for them -- that's reasonable)

But recently, I've thought about making free games without ads & iap (basically games like the good old time), because I have a full time job and don't really need much money; and if my games go viral, I may find other way to monetize (ask for donation?). But I've pretty busy & lazy lately :(

Now I think I should not postpone anymore, starting by making current games free. You can check them here: https://play.google.com/store/apps/dev?id=5502853966731586888

[Vietnamese] Những dấu hiệu trong buổi phỏng vấn cho thấy "đây là nơi làm việc rất tệ"

Dịch từ reddit

DragonsLoooveTacos
Chuyện thật xảy ra với tôi:
Interviewer: Bạn có câu hỏi nào không?
Tôi: Bộ phận này thường có những khó khăn gì?
Interviewer: Sự bảo đảm công việc*
*job security: nguy cơ bị mất việc của người lao động

53raptor
Có lần tôi đi phỏng vấn, và người quản lý không có ở đấy. Không ai gọi báo cho tôi biết.
Người trợ lý không có một tí thái độ "xin lỗi" vì chuyện lỡ hẹn này. Cô ta thực sự có kiểu "ô, bà ấy không có ở đây" với giọng điệu kiểu lẽ ra tôi phải biết điều đó rồi. Cô ta bảo họ có thể sắp xếp lại buổi pv vào tuần tới. Tôi bảo cô ta là tôi bận từ thứ 2 tới thứ 4, nhưng có thể đến bất kỳ lúc nào vào thứ 5 hay thứ 6. Cô ta nói nếu tôi ko sắp xếp được thời gian cho buổi phỏng vấn thì tôi không phù hợp với công việc. Tôi bảo okay, và đi tới những buổi phỏng vấn khác và sau đó đậu vào chỗ khác.
Bạn nghĩ câu chuyện kết thúc ở đó, nhưng cả người quản lý và trợ lý sau đó đã nói xấu về tôi với những người khác trong ngành, bao gồm cả một người bạn tôi.
Xin lỗi? Tôi đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn. Bạn thiếu tôn trọng tôi vì đã không gọi báo trước là nó bị hủy. Tôi đưa ra những khoảng thời gian mà tôi rảnh để đặt lịch hẹn, và đó việc đó được coi là thiếu tôn trọng?

Xerodo
Những công việc mà kỳ vọng về vị trí không rõ ràng. Người tuyển dụng phải có thể đưa ra ý tưởng rõ ràng về trách nhiệm của bạn hàng ngày. Nó cho thấy rằng công ty hiểu những gì họ muốn từ vị trí này.
Tôi đã làm việc ở một số vị trí mà thực sự rất khó để tìm ra ai được cho là phải làm những gì dẫn đến rất nhiều nhầm lẫn và cả hai đều đã gặp điều này trong các cuộc phỏng vấn. Nếu công ty bạn đang làm việc không có khả năng xác định được thành công ở vị trí đó là gì thì có vẻ như bạn cũng không.

Saxon_Shields69
Khi bạn sắp sửa ký tất cả những giấy tờ họ đưa cho, và bạn đang dành thời gian để đọc từng thứ một để hiểu đầy đủ và có người đi vào và nói bạn không cần phải đọc đâu, cứ ký đi.

kitten896
Mọi người trông có vẻ mệt mỏi, và bạn không gặp đồng nghiệp tương lai nào ngoại trừ ông chủ trước khi vào đó làm việc. Đã gặp phải lỗi này vài lần, và đó đều là những công việc tồi tệ.

How to Upgrade Ubuntu 18.04 to Ubuntu 20.04.1 (Available Now)

Ubuntu 20.04.1 was released on August 06th 2020, but is not available to be upgraded for 18.04 users (until today - Sep 30th). That was a really long wait (I've been a bit frustrated, to be honest), but now it is here.

So, to upgrade to 20.04.1, just doing these simple steps:

1. Upgrade the installed packages of Ubuntu version 18.04
$ sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt dist-upgrade && sudo apt autoremove && sudo apt autoclean

2. Upgrade Ubuntu
$ sudo do-release-upgrade

Note: just type "y" & Enter if asked.

A short and clean "About Me" template in HTML & CSS

I just made a concise "About Me" template page (with HTML and CSS only). You can host this for free on github (like me). This may impress your potential recruiters, because building and setting up your own page is cooler than using existing services like about.me.

Live Demo: https://scorta.github.io/

To start, download or clone the repo here: https://github.com/scorta/scorta.github.io
You need to know basic HTML, CSS and GitHub Page.

Random photo to make this less  boring
Random photo to make this less  boring


List of underrated Arcade Games by Gameskeys.Net

Gameskeys.Net compiled a list of interesting arcade games, and I'm really happy to see my game Boxes Drop there.

Please take a look at their list here: https://gameskeys.net/underrated-arcade-games-to-play/ My paid games gone free for several daysAll my paid games (Brumpfus Hopeless Chase, Motivate Me! Encourage Me!, Carus Speedus, Boxes Drop - Tower block) gone free for several days. Please give them a try!

Link on Google Play Store